Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv

Drivkraft är ett utbildningsföretag som erbjuder rådgivning, föreläsningar, seminarier och Open Space inom ämnesområdet dödsfall och sorg.

Birgitta Wallin

Drivkraft bildades 1992 och anlitas av kommuner, landsting, högskolor och myndigheter. Utbildningsföretaget och bokförlaget drivs av Birgitta Wallin som är sjuksköterska och lärare i hälso- och sjukvård och som har olika specialutbildningar bl a inom kris- och katastrofplanering samt etik och livsfrågor.

Drivkraft Birgitta Wallin

 

 

 

 

 

 

Birgitta Wallin Drivkraft Axtorpsvägen 50, 903 39 Umeå
Tel/fax: 090-17 88 40 Mobiltel: 070-342 90 81
drivkraft@umea.com

[Drivkraft] [Utbildning] [Litteratur] [Kontakt] [Lövskogskistan]